04 – Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.

Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

4. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του τίτλου σε:

«Διάθεση ή/και Πώληση αποθεμάτων στην αγορά.»

(β) Με την αφαίρεση της τελείας (.) στο τέλος της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) και την προσθήκη:

«, οι οποίοι με αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα στοιχεία να αιτιολογούν την έκδοση του εν λόγω διατάγματος.»

(γ) Με την αντικατάσταση του όρου της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (3) από «διάθεση» σε «διάθεση ή/και πώληση».

(δ) Με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (3) τα ακόλουθα:

«Οι ποσότητες θα αντικατασταθούν από το συμβαλλόμενο πρόσωπο σε χρόνο που θα καθοριστεί από την Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της παραγράφου (1) της υποπαραγράφου (β) του παρόντος νόμου.».

 

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο