Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Τμήμα Γεωργίας

Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η βελτίωση του νομικού ρυθμιστικού πλαισίου εφαρμογής του βασικού Νόμου και η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων.

Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα
Νομοσχέδιο
  • Ολοκληρωμένη
  • Αναρτήθηκε
    04 Απρ 2024 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    03 Μάι 2024 @ 0:00
  • 0 σχόλια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο