05 – Προσθήκη νέου Κανονισμού στους βασικούς κανονισμούς.

Προσχέδιο Τροποποίησης των περί Αλιείας Κανονισμών
5. Προστίθεται ο Κανονισμός 14Β μετά τον Κανονισμό 14Α των βασικών κανονισμών:
Θαλάσσια

Σπήλαια

 

Κ.Δ.Π. 28/2019

Κ.Δ.Π. 46/2023

Κ.Δ.Π. 47/2023

Κ.Δ.Π. 91/2023

 

«14Β. Χωρίς ειδική γραπτή άδεια του Διευθυντή για συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως για επιστημονική έρευνα, καθαρισμό και βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης του οικοτόπου, απαγορεύεται- σε οποιοδήποτε πρόσωπο όπως εισέρχεται είτε μέσω της ξηράς είτε μέσω της θάλασσας εντός των θαλάσσιων σπηλαίων, τα οποία περιλαμβάνονται εντός των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών: «Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας», «Θαλασσινές Σπηλιές Αγίας Νάπας»,  «Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου» και «Χάλαβρο, όπως αυτές ορίζονται με Κ.Δ.Π και με τις οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις τους.»

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο