Προσχέδιο Τροποποίησης των περί Αλιείας Κανονισμών

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, σε συνέχεια της πρώτης σχετικής Διαβούλευσης που έχει πραγματοποιηθεί, έχει ετοιμάσει το αναθεωρημένο προσχέδιο της τροποποίησης των περί Αλιείας Κανονισμών για τυχόν σχόλια σας, στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός των τροποποιημένων Κανονισμών είναι:

1) να ρυθμίσει το θέμα της «παρενόχλησης» αλλά και της «σίτισης» των θαλάσσιων
προστατευόμενων ειδών (πχ θαλάσσιες χελώνες, Μεσογειακή Φώκια κλπ),

2) την συμπερίληψη όλων των κητωδών (δελφίνια και φάλαινες) καθώς και του χελιού
Anguilla anguilla στα είδη στα οποία προστατεύονται στα πλαίσια του Κανονισμού 13,

3) τον καθορισμό ενιαίων μέτρων διαχείρισης της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 Πόλις-
Γιαλιά (CY4000001),

4) την διαχείριση και προστασία του οικοτόπου της Μεσογειακής Φώκιας, δηλ τα θαλάσσια
σπήλαια που εμπίπτουν στις σχετικές με το είδος Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές
(ΘΠΠ) και

5) την απαγόρευση απόρριψης οποιωνδήποτε απορριμμάτων στην θάλασσα.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαβούλευση δεν αφορά τις υφιστάμενες Θαλάσσιες
Προστατευόμενες Περιοχές για τις οποίες υπάρχουν σχετικά Διατάγματα εγκαθίδρυσης τους, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, https://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/page08_gr/pag08_gr?OpenDocument

 

Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα
Σχέδιο Κανονισμού
  • Υπό επεξεργασία
  • Αναρτήθηκε
    25 Μαρ 2024 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    25 Απρ 2024 @ 0:00
  • 0 σχόλια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο