02 – Τροποποίηση του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών

Προσχέδιο Τροποποίησης των περί Αλιείας Κανονισμών
2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους.
 
«παρενόχληση» σημαίνει τις ενέργειες που πιθανόν να ενοχλήσουν ένα προστατευόμενο είδος, επηρεάζοντας τη συνήθη συμπεριφορά του, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης, της αναπνοής, της αναπαραγωγής, της ανάπαυσης, της κίνησης ή της τροφοληψίας του.
 
«σίτιση» σημαίνει την προσφορά φαγητού είτε απευθείας είτε με τη χρήση ειδικών κατασκευών όπου τοποθετείται τροφή.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο