Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Υπουργείο Εσωτερικων - Κεντρικη Διοικηση

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου, είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, όσον αφορά την ενίσχυση των νομοθετικών εργαλείων που διαθέτουν οι αρμόδιες Αρχές για τη διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών καθώς και τη θεσμοθέτηση του υποχρεωτικού περιοδικού ελέγχου όλων των οικοδομών, ως προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο της καλλιέργειας κουλτούρας συντήρησης από τους ιδιοκτήτες.

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν κυρίως τη λήψη μέτρων από τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας και την εκκένωση των επικίνδυνων οικοδομών, την επιβολή προστίμου σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εισάγοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα της εξώδικης διευθέτησης, την εγγραφή εμπράγματου βάρους στο κτηματικό Μητρώο του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και την καταναγκαστική είσπραξη μέσω λήψης δικαστικών μέτρων για δέσμευση και κατάσχεση ποσών σε λογαριασμούς. Επιπλέον, περιλαμβάνει την υποχρέωση των ιδιοκτητών για τον περιοδικό έλεγχο των οικοδομών σύμφωνα με το χρονικό διάστημα και τη διαδικασία που θα δημοσιευθεί με Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι δημόσια διαβούλευση επί του νομοσχεδίου, έχει πραγματοποιηθεί κατά το προηγούμενο διάστημα (22/02/2023 μέχρι 8/03/2023) και αφού λήφθηκαν οι απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, το νομοσχέδιο κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών τον Απρίλιο 2023, στη Νομική Υπηρεσία για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο. Στο πλαίσιο του νομοτεχνικού ελέγχου, το νομοσχέδιο έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας και ως εκ τούτου,  κρίθηκε απαραίτητο από το Υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς διαφάνειας και εμπλοκής στη διαδικασία όλων των επηρεαζόμενων Φορέων και Υπηρεσιών, να πραγματοποιηθεί μια σύντομη διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο τίθεται σε διαβούλευση από σήμερα 16/10/2023 μέχρι και την Παρασκευή 20/10/2023.

Τυχόν σχόλια να διαβιβαστούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση apatsalosavvi@moi.gov.cy

  • Υπό επεξεργασία
  • Αναρτήθηκε
    16 Οκτ 2023 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    20 Οκτ 2023 @ 0:00
  • 0 σχόλια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο