ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Υπουργείο Υγειας

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση

(α) Τροποποιητικό Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμο» και

(β) Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί της Προώθησης και της Προστασίας του μητρικού θηλασμού Κανονισμοί του 2024»

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα ακόλουθα:

(α) Τροποποιητικό Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμο», και
(β) Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί της της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Κανονισμοί του 2024».
Οι εν λόγω νομοθεσίες ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας βάσει των προνοιών του «ο περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμος του 2018». Σκοπός τους είναι ο καθορισμός του νομικού πλαισίου για την επιβολή υποχρέωσης για παραχώρηση στις θηλάζουσες, δωματίου μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης και αποθήκευσης μητρικού γάλακτος στους χώρους εργασίας, η δημιουργία δωματίων μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης μητρικού γάλακτος σε καθορισμένους τύπους δημόσιων χώρων και ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων των εν λόγω δωματίων μητρικού θηλασμού.
Τα πιο πάνω Προσχέδια τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση και προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς/φυσικά πρόσωπα, να υποβάλουν τα σχόλια/ εισηγήσεις τους στον Πίνακα Υποβολής Σχολίων που επισυνάπτεται (Έντυπο Σχολιασμού), το αργότερο μέχρι την 15η Ιουλίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cgregoriadou@moh.gov.cy ή στο φαξ: 22605527.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υγεία
Νομοσχέδιο
Σχέδιο Κανονισμού

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο