01 – Συνοπτικός τίτλος

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμο του 2018 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμοι του 2018 και 2024.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο