05 – Κέντρα δεδομένων με ζήτηση ισχύος ίση ή μεγαλύτερη από 1 MW

Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου Διατάγματος με τίτλο «το περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Καθορισμός των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών και διαχειριστών κέντρων δεδομένων με ζήτηση ισχύος της εγκατεστημένης τεχνολογίας πληροφοριών τουλάχιστον 500kW και των ελάχιστων απαιτήσεων παρακολούθησης και δημοσίευσης των ενεργειακών επιδόσεων των κέντρων δεδομένων) Διάταγμα» και επί του σχεδίου τροποποιητικού Νόμου με τίτλο «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»
  1. Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των κέντρων δεδομένων με ζήτηση ισχύος της εγκατεστημένης τεχνολογίας πληροφοριών τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη από 1 MW, προτρέπονται να λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο