Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου Διατάγματος με τίτλο «το περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Καθορισμός των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών και διαχειριστών κέντρων δεδομένων με ζήτηση ισχύος της εγκατεστημένης τεχνολογίας πληροφοριών τουλάχιστον 500kW και των ελάχιστων απαιτήσεων παρακολούθησης και δημοσίευσης των ενεργειακών επιδόσεων των κέντρων δεδομένων) Διάταγμα» και επί του σχεδίου τροποποιητικού Νόμου με τίτλο «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Από τις 08/03/2024 μέχρι τις 22/03/2024 διεξάγεται Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου Διατάγματος με τίτλο “το περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Καθορισμός των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών και διαχειριστών κέντρων δεδομένων με ζήτηση ισχύος της εγκατεστημένης τεχνολογίας πληροφοριών τουλάχιστον 500kW και των ελάχιστων απαιτήσεων παρακολούθησης και δημοσίευσης των ενεργειακών επιδόσεων των κέντρων δεδομένων) Διάταγμα” και επί του προσχεδίου τροποποιητικού Νόμου με τίτλο “ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024”.

Τα προσχέδια έχουν ετοιμασθεί για σκοπούς νομοθετικής εναρμόνισης, μέχρι 15 Μαίου 2024, με το άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/1791 για την Ενεργειακή Απόδοση, όπου ιδιοκτήτες και διαχειριστές κέντρων δεδομένων με ζήτηση ισχύος της εγκατεστημένης τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) τουλάχιστον 500kW, θα πρέπει ανά έτος να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα VII.


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο