Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Αστυνομίας Νόμο Ν. 73(Ι)/2004 και Σχέδιο Κανονισμών που τροποποιεί τους περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμούς του 2022 (Κ.Δ.Π. 265/2022)

Υπουργείο Δικαιοσύνης Και Δημόσιας Τάξης

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί Αστυνομίας Νόμο, Ν. 73(Ι)/2004 και επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024.

2. Σκοπός του νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί Αστυνομίας Νόμο Ν. 73(Ι)/2004, είναι η τροποποίηση των άρθρων 44Β και 44Ε του βασικού Νόμου, έτσι ώστε, να παρέχεται η δυνατότητα στους ειδικούς αστυνομικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται στην Αστυνομία με σύμβαση, να εκτελούν βοηθητικά και υποστηρικτικά καθήκοντα που σχετίζονται με τη φρούρηση και φύλαξη υποδομών και χώρων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας.

3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θέτει προς διαβούλευση το τροποποιητικό νομοσχέδιο και το Σχέδιο Κανονισμών και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις, σε σχέση με αυτό, το αργότερο μέχρι τις 22 Απριλίου, 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cconstantinides@mjpo.gov.cy.

 • Υπό επεξεργασία
 • Αναρτήθηκε
  04 Απρ 2024 @ 0:00
 • Ανοικτή σε σχόλια ως
  22 Απρ 2024 @ 0:00
 • 1 σχόλια

Ένα Σχόλιο

 1. Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της ΑΣΔΥΚ, οφείλει να εκφράσει τον προβληματισμό του με την τροποποίηση της νομοθεσίας και τα επιπρόσθετα καθήκοντα που θα επιφορτιστούν οι Συμβασιούχοι Ειδικοί Αστυνομικοί (ΣΕΑ). Η μονομερής αύξηση των καθηκόντων των ΣΕΑ χωρίς την αναλογική μισθολογική αύξηση, βρίσκει αντίθετο τον ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ. Για τον ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ είναι ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Αρχηγείο Αστυνομίας, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί
  τους ΣΕΑ ως φτηνό εργατικό δυναμικό, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, μισθολογική και επαγγελματική ανέλιξη. Με την τροποποίηση αυτή, επιβάλλεται ταυτόχρονα να γίνει και αναβάθμιση του εργασιακού και μισθολογικού καθεστώς των ΣΕΑ. Ο ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ, με αφορμή την υποστελέχωση που μαστίζει την Αστυνομία αλλά και τα αυξημένα καθήκοντα που καλείται συνεχώς να αναλάβει, κατέθεσε πρόταση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για αναβάθμιση των συναδέλφων ΣΕΑ σε Ειδικούς Αστυνομικούς. Η πρόταση προβλέπει την διενέργεια εσωτερικών εξετάσεων στην Αστυνομία, με την οποία να δοθεί η ευκαιρία στους συναδέλφους ΣΕΑ, τους οποίους η Πολιτεία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν επενδύσει με εκπαίδευση, εξοπλισμό και υποδομές, να αναβαθμιστούν σε Ειδικούς Αστυνομικούς. Καταληκτικά ο ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ αναμένει όπως η πρόταση αυτή ληφθεί υπόψιν, με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των συναδέλφων ΣΕΑ αλλά και της Αστυνομίας.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο