03 – Τροποποίηση του άρθρου 44Ε του βασικού νόμου.

Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Αστυνομίας Νόμο Ν. 73(Ι)/2004 και Σχέδιο Κανονισμών που τροποποιεί τους περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμούς του 2022 (Κ.Δ.Π. 265/2022)

Το άρθρο 44Ε του βασικού Νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «μετανάστευσης» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «καθώς επίσης και την κάλυψη των αναγκών φρούρησης και φύλαξης υποδομών και χώρων.».

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο