05 – Τροποποίηση του Κανονισμού 3 των βασικών Κανονισμών

Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Αστυνομίας Νόμο Ν. 73(Ι)/2004 και Σχέδιο Κανονισμών που τροποποιεί τους περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμούς του 2022 (Κ.Δ.Π. 265/2022)

Ο Κανονισμός 3 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου (2) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου:

«(στ) Φρούρηση και φύλαξη υποδομών και χώρων.».

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο