Υγεία

  • Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

    Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση του με αρ. 93.814 ημερομηνίας 18.10.2022 ενέκρινε τη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό, με όρους εντολής την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου. Η Εθνική Επιτροπή προεδρεύεται από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και  αποτελείται από εκπροσώπους Υπουργείων, Οργανώσεων και Επαγγελματικών Συνδέσμων που εξυπηρετούν, στηρίζουν ή εκπροσωπούν τα άτομα με αυτισμό στην Κύπρο. Για την ετοιμασία του παρόντος προσχεδίου της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028, πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδρίες της Εθνικής Επιτροπής, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο του 2023, συγκεντρώθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου οι συνεισφορές των μελών της Εθνικής Επιτροπής και έγιναν στοχευμένες διαβουλεύσεις με σειρά συνεδριάσεων υπό – επιτροπών της Εθνικής Επιτροπής. Η όλη εργασία συντονίστηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Οι επτά πυλώνες στους οποίους θα στηρίζεται η στρατηγική αφορούν στους εξής: Έρευνα και Γνώση Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση Εκπαίδευση Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση Εργασία Συμμετοχή στην Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό και την Κοινωνία Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου προσχεδίου το κείμενο επισυνάπτεται με την παρούσα ανακοίνωση για δημόσια διαβούλευση. Όραμα της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό, είναι η εκπλήρωση των δικαιωμάτων των…

    Περισσότερα »
  • Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

      Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας επισυνάψω νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται η υπό αναφορά νομοθεσία για σκοπούς Δημόσιας Διαβούλευσης. Στην παρούσα της μορφή, η νομοθεσία προβλέπει ότι οι ιατροί δύνανται να προμηθεύονται απευθείας από τους προμηθευτές φαρμακευτικών προϊόντων μόνο εμβόλια και φιάλες ιατρικού οξυγόνου. Με το υφιστάμενο καθεστώς, οι ασθενείς υποβάλλονται σε πρόσθετη ταλαιπωρία εφόσον σε αρκετές περιπτώσεις πρέπει να προσκομίζουν οι ίδιοι τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα τούς χορηγηθούν αφού πρώτα τους δοθεί συνταγή και τα προμηθευτούν από φαρμακείο. Επιπρόσθετα, η μεταφορά των φαρμακευτικών προϊόντων από τους ασθενείς υπέχει κινδύνους για τη σταθερότητα και την ασφάλεια τους εφόσον δεν διασφαλίζεται η ορθή φύλαξη τους (π.χ. θερμοκρασία). Επίσης, με το υφιστάμενο καθεστώς, αυξάνονται οι επισκέψεις σε ειδικούς ιατρούς οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις πρέπει να μεταβαίνουν οι ίδιοι σε νοσηλευτήρια για να χορηγήσουν τα φαρμακευτικά προϊόντα γεγονός για το οποίο δαπανούν χρόνο και επιβαρύνουν το Γενικό Σύστημα Υγείας με πρόσθετά έξοδα. Με την υπό αναφορά τροποποίηση, η οποία γίνεται μετά από αίτημα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) προς το Υπουργείο Υγείας, εισάγονται διατάξεις ώστε ορισμένα εξειδικευμένα φαρμακευτικά προϊόντα να μπορούν να διανεμηθούν απευθείας σε ιατρούς.  Τα υπό αναφορά φαρμακευτικά προϊόντα αφορούν σε σκευάσματα…

    Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο