01 – Συνοπτικός τίτλος.

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024»

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Κανονισμούς του 2005 έως 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Κανονισμοί του 2005 έως 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο