Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024»

Υπουργείο Δικαιοσύνης Και Δημόσιας Τάξης

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 έως 2024», οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 53 του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου του 2004 έως 2021, Ν 113(Ι)/2004.

2. Με την προτεινόμενη τροποποίηση επέρχεται συμμόρφωση με τις διατάξεις της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2024/325 της Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 2024, η οποία τροποποιεί την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2019/68, αναφορικά με το ελάχιστο βάθος των σημάνσεων στα πυροβόλα όπλα και τα ουσιώδη συστατικά μέρη τους. Η εν λόγω Οδηγία προβλέπει ότι, το βάθος της σήμανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,0762 χιλιοστόμετρα.

3. Σύμφωνα με την Οδηγία, τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης το αργότερο μέχρι την 22α Ιουλίου 2025.

4. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θέτει προς διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμών και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις, σε σχέση με αυτό, το αργότερο μέχρι τις 12 Απριλίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cconstantinides@mjpo.gov.cy.

  • Υπό επεξεργασία
  • Αναρτήθηκε
    01 Μαρ 2024 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    12 Απρ 2024 @ 0:00
  • 0 σχόλια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο