06 – Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»

6. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής:

με την τροποποίηση του εδαφίου (4) με την αντικατάσταση των λέξεων «σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000)» με την φράση «σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τρία (3) χρόνια ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο