02 – Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής:

(α) με την προσθήκη νέου εδαφίου (9) ως ακολούθως:

«(9) Ο Έφορος παρακάθεται στις συνεδρίες του Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

με την προσθήκη νέου εδαφίου (10) ως ακολούθως:

«(10) Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί δημόσιος υπάλληλος, που ορίζεται από το Συμβούλιο, ο οποίος παρίσταται στις συνεδρίες του Συμβουλίου για σκοπούς τήρησης των πρακτικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.».

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο