02 – Τροποποίηση του Πίνακα IV του βασικού νόμου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997, Ν.47(Ι)/1997

Ο Πίνακας ΙV του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή των αδικημάτων με αύξων αριθμό 138, 139, 140 και 141.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο