01 – Συνοπτικός τίτλος.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997, Ν.47(Ι)/1997

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Νόμους του 1997 μέχρι 2024 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι του 1997 μέχρι 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο