ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997, Ν.47(Ι)/1997

Υπουργείο Δικαιοσύνης Και Δημόσιας Τάξης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2024», το οποίο εντάσσεται στο πακέτο νομοθετημάτων που έχει ετοιμαστεί, για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τις πυρκαγιές.

Το αναφερόμενο νομοσχέδιο τροποποιεί τον περί Εξωδίκου Ρύθμισης Αδικημάτων Νόμο, Ν.47(Ι)/1997, με τη διαγραφή των κάτωθι σχετικών αδικημάτων, όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα IV – Αδικήματα της Αρμοδιότητας Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία θα συμπεριληφθούν πλέον και θα ρυθμίζονται ανάλογα και με αυστηρότερες ποινές, στους ειδικούς νόμους (περί Δήμων, Κοινοτήτων και Υπαίθρου), οι οποίοι προωθούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών:

138 – Άναμμα φωτιάς χωρίς άδεια
139 – Εγκατάλειψη άσβεστης φωτιά
140 – Απόρριψη αναμμένου σπίρτου ή τσιγάρου ή άλλου αντικειμένου
141 – Παράβαση όρων αδεία

  • Υπό επεξεργασία
  • Αναρτήθηκε
    13 Φεβ 2024 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    29 Φεβ 2024 @ 15:00
  • 0 σχόλια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο