Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Τμήμα Γεωργίας

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή της δυνατότητας της Αρμόδιας Αρχής να θεωρεί ότι οι προμηθευτές πολλαπλασιαστικού υλικού, οι οποίοι είναι ήδη καταχωρισμένοι δυνάμει του περί Προστατευτικών Μέτρων κατά των Επιβλαβών για τα Φυτά Οργανισμών Νόμου του 2023 να θεωρούνται ότι είναι καταχωρισμένοι για τους σκοπούς του περί  Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου.

Επιπρόσθετα καταργείται η πρόνοια ότι η άδεια προμηθευτή ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια.

Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα
Νομοσχέδιο
  • Ολοκληρωμένη
  • Αναρτήθηκε
    07 Φεβ 2024 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    07 Μαρ 2024 @ 0:00
  • 0 σχόλια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο