01 – Τίτλος Άρθρου

Δημόσια διαβούλευση για το εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Diaphorina citri και το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση του επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας Candidatus Liberibacter spp.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο