Τουρισμός

  • Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

    Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνέχεια διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες,  ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νόμος του 2024» και καλεί όλους να καταθέσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους που θα προσδώσουν αξία στο έργο της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, μέχρι τις 19/3/2024. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο αφορά την θέσπιση τέλους διαμονής. Την 1/3/2024 διεκπεραιώθηκε Δημόσια Παρουσίαση στην οποία παρουσιάστηκαν οι φορολογίες που αφορούν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών των φορολογιών καθώς και τα ανάλογα αντισταθμιστικά μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων αυτών. Οι διαφάνειες της παρουσίασης είναι προσβάσιμες στα συνοδευτικά έγγραφα.

    Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο