Τέχνες και Πολιτισμός

  • ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

    Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί της Δημιουργίας Μητρώου Καλλιτεχνών και Θέσπισης Καλλιτεχνικής Χορηγίας Νόμος του 2024», το οποίο έχει σκοπό τη θεσμοθέτηση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης του καλλιτέχνη. Σκοπός είναι ένα νομοσχέδιο «ομπρέλα», το οποίο θα καθορίζει το πλαίσιο και τα κριτήρια απόδοσης του Καθεστώτος του Καλλιτέχνη σε πολιτιστικούς δημιουργούς / επαγγελματίες καθώς και τον τρόπο πρόσβασης των αυτοτελώς εργαζομένων πολιτιστικών δημιουργών / επαγγελματιών στα ωφελήματα της κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται: (α) η δημιουργία Μητρώου Καλλιτεχνών, στο οποίο υπάρχει δυνατότητα εγγραφής Καλλιτεχνών με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα ωφελήματα που θα επιφέρει η εγγραφή αυτή και όλα τα σχετικά με την αίτηση και το μητρώο καλλιτεχνών, καθώς και (β) η θεσμοθέτηση μέτρου οικονομικής στήριξης (καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας) προς τους αυτοτελώς εργαζόμενους καλλιτέχνες που βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες σε σχέση με την κοινωνική ασφάλισή τους. Το νομοσχέδιο επομένως θα καλύψει δύο ανάγκες: (α) την ανάγκη καθορισμού του ποιος θεωρείται καλλιτέχνης, και (β) την ανάγκη υποβοήθησης των καλλιτεχνών οι οποίοι λόγω οικονομικών δυσκολιών αδυνατούσαν να   εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ασφάλιση. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού θέτει προς διαβούλευση το νομοσχέδιο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις,…

    Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο