Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Οδηγού του ΣΧ «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000 – Β Φάση»

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Άλλο
  • Ολοκληρωμένη
  • Αναρτήθηκε
    23 Οκτ 2023 @ 9:30
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    17 Νοέ 2023 @ 15:00
  • 0 σχόλια

Περιεχόμενα

00. Το Σχέδιο «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» εν συντομία 0 σχόλια
01. Περιγραφή σχεδίου χορηγιών 0 σχόλια
02. Ταυτότητα Σχεδίου 0 σχόλια
03. Σκοπός 0 σχόλια
04. Περίοδος εφαρμογής σχεδίου 0 σχόλια
05. Φορείς Διαχείρισης 0 σχόλια
06. Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης 0 σχόλια
07. Δυνητικοί Δικαιούχοι 0 σχόλια
08. Επιλέξιμα σημεία εγκατάστασης 0 σχόλια
09. Λόγοι Απόρριψης Αιτήσεων 0 σχόλια
10. Κριτήρια και Προϋποθέσεις Έγκρισης 0 σχόλια
11. Επιλέξιμες Δαπάνες 0 σχόλια
12. Τεχνικές Προδιαγραφές σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 0 σχόλια
13. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης 0 σχόλια
14. Προσκόμιση εγγράφων κατά την Υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης 0 σχόλια
15. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής Αιτήματος Πληρωμής 0 σχόλια
16. Ενστάσεις 0 σχόλια
17. Υποχρεώσεις Δικαιούχων 0 σχόλια
18. Ειδικές Διατάξεις 0 σχόλια
19. Σώρευση 0 σχόλια
20. Ερμηνείες – Θεσμοί- Τροποποιήσεις 0 σχόλια
21. Πρόδηλα Σφάλματα 0 σχόλια
22. Αναδρομικότητα 0 σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 0 σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0 σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0 σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 0 σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 0 σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 0 σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 0 σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 0 σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΕ 0 σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ 0 σχόλια
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο