22- Κανονισμοί.

22- Κανονισμοί.
  1. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), οι εκδιδόμενοι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου Κανονισμοί δύναται να ρυθμίζουν οποιοδήποτε θέμα το οποίο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πρέπει ή δύναται να καθοριστεί∙

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο