17- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση

17- Φύλο και Άμυνα: Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ευαισθησία στην έμφυλη διάσταση

Δράση 11.1: Χαρτογράφηση των αναγκών και των γνώσεων/ικανοτήτων των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών, στην Εθνική Φρουρά και στο Υπουργείο Άμυνας σχετικά με θέματα ισότητας.

Περιγραφή/Στόχος: Στη βάση των διαφορετικών αναγκών των γυναικών και ανδρών, να αναγνωριστούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια που τυχόν υπάρχουν, με σκοπό να ληφθούν διορθωτικά μέτρα και να μετατραπεί σε ένα πιο έμφυλο περιβάλλον η Εθνική Φρουρά και το Υπουργείο Άμυνας.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Άμυνας

Συνεργαζόμενοι φορείς: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2024

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10.000

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 11.2: Στοχευμένες και συστηματικές επιμορφώσεις όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, περιλαμβανομένων των ΣΥΟΠ, του προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας και των εθνοφρουρών (με διαφορετικά μέσα – ημερίδες, ηλεκτρονικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό, συνέδρια)

Περιγραφή/Στόχος: Εκπαίδευση στις βασικές αρχές που διέπουν την ισότητα των φύλων, με στόχο την αποδόμηση των στερεοτύπων και τη θεμελίωση κουλτούρας (δράσεις ανά εξάμηνο).

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιούλιος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Ιούνιος 2026

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €16.000 (€8.000 ανά έτος)

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο