07-Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του βασικού νόμου

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Το Παράρτημα ΙΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της υφιστάμενης δεύτερης γραμμής με την ακόλουθη:

32 (2) Αδικήματα σε σχέση με τη φωτιά 5 χρόνια €25.000 €5.000

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο