05 – Τροποποίηση του Κανονισμού 3 των βασικών Κανονισμών

05 – Τροποποίηση του Κανονισμού 3 των βασικών Κανονισμών

Ο Κανονισμός 3 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου (2) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου:

«(στ) Φρούρηση και φύλαξη υποδομών και χώρων.».


Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο