Οδηγός Διαβούλευσης

Βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους την καινούργια ανανεωμένη έκδοση του Οδηγού Διαβούλευσης, καθώς και τη  απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας και οδηγίες για τις δημόσιες διαβουλεύσεις.

Οδηγός Διαβούλευσης_Δεκέμβριος 2023

 

Προσχέδιο Απόφασης ΥΣ για λειτρουργία της πλατφόρμας eConsultation 4.1.2024

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο