Άλλο

 • Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

  Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για την καλύτερη ρύθμιση του επαγγέλματος του τεχνίτη οχημάτων, έχει ετοιμάσει τροποποιητικό νομοσχέδιο και προσχέδιο διατάγματος που τροποποιεί την περί των Τεχνιτών Οχημάτων νομοθεσία, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» για απόψεις, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς όπως, αφού λάβουν υπόψη το κείμενο του εν λόγω νομοσχεδίου και διατάγματος, αποστείλουν τις απόψεις τους χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα «η-Διαβούλευση», μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου, 2024. Τα τελικά κείμενα θα αποσταλούν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης/απάντησής σας μέσα στο πιο πάνω χρονικό πλαίσιο, θα θεωρηθεί ότι δεν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή άποψη επί αυτών. Λειτουργός διαβούλευσης ορίστηκε ο μηχανολόγος μηχανικός του Τμήματος κ. Αχιλλέας Πηλιάς. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες για το πιο πάνω θέμα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί του στο τηλέφωνο 22800344 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο apilias@ems.mcw.gov.cy.

  Περισσότερα »
 • Διαβούλευση για το νέο Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες 2024-2025

  Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι πραγματοποιεί διαβούλευση για το νέο «Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες 2024-2025», το οποίο θα εφαρμοστεί από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Το προτεινόμενο Σχέδιο Χορηγιών προνοεί για επιχορήγηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ή/και θερμομόνωση οροφής σε υφιστάμενες κατοικίες. Συνοπτικά, το Σχέδιο προβλέπει για τις πιο κάτω κατηγορίες: Κατηγορία Α1: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ με χορηγία €375 ανά kW και μέγιστο ποσό χορηγίας €1.500 (4kW) – 50% αύξηση για ορεινές περιοχές, Κατηγορία Α2: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ με χορηγία €1.250 ανά kW και μέγιστο ποσό χορηγίας €6.250 (5kW), Κατηγορία Α3: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ με χορηγία €250 ανά kW και μέγιστο ποσο χορηγίας €1.000 (4Kw) και, επιπρόσθετα, αποπληρωμή επένδυσης €1.000 ανά kW με μέγιστο «ποσό αποπληρωμής»: €4.000 (4kW), Κατηγορία Β1: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ με χορηγία 50% και μέγιστο ποσό χορηγίας €2.500 ή/και €25,00 ανά τ.μ. – 50% αύξηση για ορεινές περιοχές, Κατηγορία Β2: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ – ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ με χορηγία 75% και μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750 ή €37,50 ανά τ.μ. Σε σχέση με το αντίστοιχο Σχέδιο Χορηγιών που είχε εφαρμοστεί το 2022-2023, στο προτεινόμενο Σχέδιο Χορηγιών έχουν γίνει οι πιο κάτω αλλαγές: Δημιουργία κατηγορίας ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ…

  Περισσότερα »
 • Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Οδηγού του ΣΧ «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000 – Β Φάση»

  Περισσότερα »
 • ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 2023

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, ως Γραμματεία του Συστήματος Διακυβέρνησης για την Πράσινη Συμφωνία, ανακοινώνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030. Τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα αποτελούν τον σχεδιασμό των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί για το 2030. Τα αρχικά Εθνικά Σχέδια έχουν υποβληθεί από τα Κράτη Μέλη το 2020, και προβλέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αναθεώρησή τους έως το 2024, με την υποχρέωση να υποβληθεί προσχέδιο τον Ιούνιο 2023. Οι πολύ σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο την τελευταία περίοδο από το 2020, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου της χώρας μας. Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων, έχουν αυξηθεί οι στόχοι για μείωση των εκπομπών από -24% σε -32% μέχρι το 2030. Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους: Ταχυδρομικώς στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dpsyllides@environment.moa.gov.cy Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22774945 ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση. Για οποιεσδήποτε…

  Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο