Δημόσια Διαβούλευση για τις διαδικασίες αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής στοιχείων, στα βυτιοφόρα διακίνησης νωπού γάλακτος, σύμφωνα με την προτεινόμενη Κανονιστική Διοικητική Πράξη για τις υποχρεώσεις συλλεκτών-μεταφορέων, του περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για τη Παράδοση Νωπού Γάλακτος) Νόμο του 2017

Τμήμα Γεωργίας

Το Τμήμα Γεωργίας προτίθεται να προχωρήσει στην αποστολή, στην Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης για υπογραφή, προς αντικατάσταση της υφιστάμενης Κ.Δ.Π. 112/2018.

Στόχος του Τμήματος Γεωργίας είναι η αναβάθμιση των συστημάτων (λογισμικού ή/και υλισμικού) για την καταγραφή και διακίνηση νωπού γάλακτος που είναι εγκατεστημένα στα βυτιοφόρα διακίνησης.

Ενόψει της δημιουργίας του ενδιάμεσου προγράμματος καθώς και της ανάγκης για εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος παραλαβής και ανάλυσης των στοιχείων του γάλακτος, οι ιδιοκτήτες των βυτιοφόρων οφείλουν να προχωρήσουν στις ανάλογες διαδικασίες αναβάθμισης.

Τέλος, στα πλαίσια της υπό αναφορά Δημόσιας Διαβούλευσης, το Τμήμα Γεωργίας προσκαλεί σε συνάντηση για συζήτηση και συλλογή απόψεων Φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να παρέχουν τις πιο πάνω υπηρεσίες, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:30 στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας.

Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα
Άλλο
  • Ολοκληρωμένη
  • Αναρτήθηκε
    19 Ιούν 2024 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    28 Ιούν 2024 @ 0:00
  • 0 σχόλια

Σχετικό Υλικό


Αποτελέσματα

Περιεχόμενα

01 - Τίτλος Άρθρου 0 σχόλια
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο