Δημόσια Διαβούλευση για την προτεινόμενη Κανονιστική Διοικητική Πράξη για τις υποχρεώσεις συλλεκτών-μεταφορέων, του περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για τη Παράδοση Νωπου Γάλακτος) Νόμου του 2017

Τμήμα Γεωργίας

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προτίθεται να προχωρήσει στην ετοιμασία Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης προς αντικατάσταση της υφιστάμενης Κ.Δ.Π. 112/2018.

Στόχος του Τμήματος Γεωργίας είναι η δημιουργία ενδιάμεσου λογισμικού προγράμματος για την καταγραφή και διακίνηση νωπού γάλακτος, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παραλαβής και ανάλυσης των στοιχείων.

Για σκοπούς συμβατότητας του ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής δεδομένων των βυτιοφόρων με το ηλεκτρονικό σύστημα της Αρμόδιας Αρχής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στις ανάλογες διαδικασίες αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής στοιχείων στην Αρμόδια Αρχή.

Σημειώνεται ότι το κόστος αναβάθμισης θα επωμισθεί ο κάθε ιδιοκτήτης βυτιοφόρου, ατομικά.

Τέλος, στα πλαίσια της υπό αναφορά Δημόσιας Διαβούλευσης, το Τμήμα Γεωργίας σας προσκαλεί σε συνάντηση για συζήτηση και συλλογή απόψεων η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:30 στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας.


Περιεχόμενα

01 - Τίτλος Άρθρου 0 σχόλια
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο