Δημόσια Διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμους του 2007 έως 2014 (Ν.125(Ι)/2007)

Υπουργείο Δικαιοσύνης Και Δημόσιας Τάξης

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμους 2007 έως 2014, (Ν.125(Ι)/2007).

2. Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχονται από ιδιώτες φύλακες και ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 8Α, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18Α, 19, 20 και 21 του βασικού Νόμου, ενώ προστίθεται νέο άρθρο 16Α.

3. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών που δύναται να παρέχονται από ιδιώτες φύλακες και ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, στην ενίσχυση των κριτηρίων / προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας ιδιώτη φύλακα, στην παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης των φυλάκων και ιδιωτικών φυλάκων και στην ποινικοποίηση της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σε μη αδειούχα πρόσωπα.

4. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θέτει προς διαβούλευση το τροποποιητικό νομοσχέδιο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις, σε σχέση με αυτό, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου, 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση msoteriou@mjpo.gov.cy.

  • Υπό επεξεργασία
  • Αναρτήθηκε
    11 Απρ 2024 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    31 Μάι 2024 @ 0:00
  • 5 σχόλια

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος 0 σχόλια
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014 1 σχόλιο
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 1 σχόλιο
04 -Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 1 σχόλιο
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 0 σχόλια
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 73(Ι) του 2004 119(Ι) του 2000 2 σχόλια
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8Α του βασικού νόμου 179(Ι) του 2014 0 σχόλια
08 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου 125(Ι)2007 0 σχόλια
09 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 0 σχόλια
10 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 179(Ι) του 2014 0 σχόλια
11 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 0 σχόλια
12 - Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 0 σχόλια
13 - Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 0 σχόλια
14 - Προσθήκη νέου άρθρου 16Α - «Άδεια εκπαιδευτή και εκπαιδευτής» 0 σχόλια
15 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 0 σχόλια
16 - Τροποποίηση του άρθρου 18Α του βασικού νόμου Ν. 101(Ι) του 0 σχόλια
17 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 0 σχόλια
18 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 138(Ι) του 2001 92(Ι) του 1996 0 σχόλια
19 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009 101(Ι) του 2011 0 σχόλια
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο